+381 11 3222 922 office@gsm.legal

Osnivači

Slobodan Golubović

OSNIVAČ

Slobodan Golubović je jedan od osnivača kancelarije GS&M. Savetuje lokalne i internacionalne kompanije u pregovorima i finalizaciji najsloženijih transakcija u različitim privrednim oblastima.

Pruža pravnu podršku kompanijama u pripremi ugovora i opštih akata, sa posebno širokim iskustvom u oblasti maloprodaje.

Đorđe Simić

OSNIVAČ

Đorđe Simić je jedan od osnivača kancelarije GS&M u Beogradu. U fokusu njegovog rada je pružanje pravne podrške velikom broju lokalnih i međunarodnih kompanija u oblasti korporativnog prava.

Đorđe ima dvadesetogodišnje iskustvo u rešavanju sporova u izuzetno složenim predmetima iz različitih oblasti prava.

Radoslav Marinković

OSNIVAČ

Radoslav Marinković je jedan od osnivača kancelarije GS&M u Beogradu. U fokusu njegove prakse je zastupanje klijenata u rešavanju sporova, posebno u oblasti krivičnog i privrednog prava.

Ima petnaestogodišnje iskustvo u postupcima u oblasti organizovanog kriminala, korupcije, visokotehnološkog kriminala, krvnih i seksualnih delikata i ratnih zločina.

Partneri

Tijana Filipović

Partner

Tijana Filipović je partner u kancelariji GS&M u Beogradu. U fokusu njenog rada je rešavanje sporova, prevashodno u oblasti radnog prava, porodičnog prava, imovinsko pravnih odnosa i intelektualne svojine.

Jelena Tanasić

Partner

Jelena Tanasić je partner u advokatskoj kancelariji GS&M u Beogradu. Pretežno se bavi privrednim i poreskim pravom, kao i pitanjima iz oblasti imovinskog prava. Jelena takođe redovno savetuje i zastupa interese klijenata u različitim oblastima u građanskim i privrednim parnicama pred domaćim sudovima i ostalim ogranima vlasti.

Dina Kocić Santrač

Partner

Dina Kocić Santrač je partner u kancelariji GS&M u Beogradu. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata u sudskim i drugim postupcima u oblasti krivičnog prava, porodičnog prava i izvršenja.

Danijela Popadić

Partner

Danijela Popadić je partner u kancelariji GS&M u Beogradu za oblasti korporativnog prava/spajanja I preuzimanja, ugovornog prava, nekretnina i zaštite podataka o ličnosti, sa preko 20 godina iskustva u ovim oblastima.

Advokati

Tanasije Jovanović

Advokat

Tanasije Jovanović je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu.
U fokusu njegovog rada je zastupanje klijenata pred sudovima prevashodno u oblasti imovinsko pravnih odnosa, sporovima radi naknade štete i iz oblasti naslednog prava.

Ivan Stojanović

Advokat

Ivan Stojanović je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu. Predežno se bavi zastupanjem klijenata u oblasti radnog prava, porodičnog prava, naslednog prava, privrednog prava, kao I nekretnina.

Olivera Nikaljević

Advokat

Olivera Nikaljević je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu od aprila 2017 godine, u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava.

Milena Nikolić

ADVOKAT

Milena Nikolić je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu, u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava.

Stariji saradnici i spoljni saradnici

Nevena Pandurski

STARIJI SARADNIK

Nevena Pandurski je Stariji saradnik u kancelariji GS&M.

U fokusu njenog rada je pružanje svakodnevne pravne podrške klijentima kancelarije iz oblasti korporativnog prava, radnog i ugovornog prava, sa posebnim akcentom na trgovinskom pravu i poslovanju maloprodajnih mreža.

Andrija Jerinić

SPOLJNI SARADNIK

Andrija Jerinić je spoljni saradnik u kancelariji GS&M u Beogradu.

U fokusu njegovog rada je međunarodni ICT, telekomunikaciona industrija, razvoj softvera, kao i oblast nekretnina.

Aleksandar Bratuljević

SPOLJNI SARADNIK

Aleksandar Bratuljević je spoljni saradnik u kancelariji GS&M u Beogradu. U fokusu njegovog rada je savetovanje klijenata i priprema dokumentacije u postupcima javnih nabavki i to kako na strani naručilaca, tako i na strani ponuđača.

Saradnici 

Vanja Ćurčić

SARADNIK 

Vanja Ćurčić  je saradnik u kancelariji GS&M u Beogradu od avgusta 2019. godine, u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava.

Sanja Živković

SARADNIK 

Sanja Živković je saradnik/pripravnik u kancelariji GS&M u Beogradu od decembra 2019. godine, u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava.

Uroš Stanojević

SARADNIK 

Uroš Stanojević je saradnik/pripravnik u kancelariji GS&M u Beogradu od septembra 2020.godine, u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava.

Sekretarijat

Bojana Vojvodić

SEKRETARIJAT

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti