Slobodan Golubović

OSNIVAČ

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo/spajanja i preuzimanja
Ugovorno pravo
Radno pravo
Poresko pravo
Porodično pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

golubovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Slobodan Golubović je jedan od osnivača kancelarije GS&M u Beogradu. Savetuje lokalne i internacionalne kompanije u pregovorima i finalizaciji najsloženijih transakcija u različitim privrednim oblastima.

Pruža pravnu podršku kompanijama u pripremi ugovora i opštih akata, sa posebno širokim iskustvom u oblasti maloprodaje.

Zastupa klijente pred sudovima sa posebnim fokusom na privredne sporove, stečaj i restrukturiranje, krivično pravo, radno i porodično pravo. U oblasti krivičnog prava, posebno se specijalizovao za oblast zloupotrebe službenog položaja, privrede i finansija.

Diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski, srpski.

Kontakt

golubovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti