ADVOKATSKA KANCELARIJA GS&M

Vaša lična i poslovna podrška u svim ključnim oblastima prava

Naš početak

Kancelarija Golubović, Simić & Marinković je osnovana udruživanjem do tada zasebnih kancelarija advokata Slobodana Golubovića, Đorđa Simića i Radoslava Marinkovića u 2014. godini. Izgradili smo reputaciju kroz negovanje dugoročnih odnosa sa našim klijentima zasnovanim na poverenju, posvećenosti ostvarivanju rezultata, visokoj profesionalnoj odgovornosti i međusobnoj saradnji, zbog čega je najveći broj klijenata sa nama od prvog dana.

Naš pristup

Sa ovakvim pristupom, a kao rezultat rastućih potreba naših klijenata, kancelarija je vremenom širila obim pravnih usluga koje pruža i danas savetujemo klijente u praktično svim oblastima prava. Naša baza klijenata obuhvata kako lokalne i internacionalne kompanije, tako i fizička lica.

Znanje i razumevanje

Poznavanjem lokalnog regulatornog okruženja sa jedne strane i poslovnih potreba klijenata sa druge strane, pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku, sa konstantnim fokusom na efikasnost u radu.

PRO BONO

U saradnji sa nevladinim sektorom, pružamo pravnu podršku u zaštiti žrtava trgovine ljudima i nasilja u porodici. Na ovaj način stavljamo naše znanje i iskustvo u službu podrške najranjivijim grupama.

tIMSKI DUH

Verujemo u timski duh, zbog čega smo posvećeni jedni drugima i najboljim rezultatima koje zajednički ostvarujemo za naše klijente

Pogledajte detaljne informacije o našem timu.

Ukoliko želite da zakažete sastanak, kontaktirajte nas 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti