Jelena Tanasić

PARTNER

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo / spajanje i preuzimanje
Poresko pravo
Ugovorno pravo
Nekretnine
Intelektualna svojina

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

+381 64 2777 739

tanasic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Pored zastupanja klijenata pred sudovima i drugim državnim organima u oblasti građanskog prava i privrednog prava, u fokusu njene prakse je savetovanje i pružanje pravne podrške rezidentnim i nerezidentnim subjektima u oblasti poreskog prava.

Jelena redovno savetuje klijente u vezi sa start-up projektima i osnivanjem privrednih subjekata. Jelena pruža pravnu podršku kompanijama u pripremi svih vrsta korporativnih akata, kao i u usklađivanju poslovanja sa relevantnim lokalnim i međunarodnim propisima.

Takođe, ima značajno iskustvo u sastavljanja i pregovaranju u zaključivanju različitih domaćih i međunarodnih ugovora, a naročito u savetovanju, pregovaranju i zastupanju kupaca i prodavaca u postupku kupoprodaje nekretnina na tržištu.

Član je advokatskog tima angažovanog u oblasti zaštite autorskog prava i intelektualne svojine.

Njeni glavni projekti su vezani su za farmaceutsku i transportnu industriju.

Jelena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađa specijalističke studije – Studije za specijalizaciju (inovaciju) znanja iz oblasti Poresko savetovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski i srpski jezik.

Kontakt

+381 64 2777 739

tanasic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti