Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana

Šta je godišnji porez na dohodak građana? Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuje se dohodak fizičkih lica (rezidenata i nerezidenata) koja su u kalendarskoj godini...

opširnije
Poreske obaveze “FRILENSERA”

Poreske obaveze “FRILENSERA”

Iako je bilo najava o tome da će rad tzv “frilensera” biti definisan posebnim zakonom radnog naziva “Zakon o fleksibilnim oblicima rada”, za sada nemamo informacije da je ovakav...

opširnije
Godišnji popis imovine

Godišnji popis imovine

Popis je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica ( i preduzetnika) na određeni dan u toku poslovne godine. Zašto je bitno da se sprovodi...

opširnije
Efekti zaključenog bračnog ugovora

Efekti zaključenog bračnog ugovora

Na nepokretnosti koja je stečena teretnim poslom u toku trajanja braka, upisuje se u nadležni katastar zajednička svojina supružnika na celoj nepokretnosti ili na opredeljenim...

opširnije
Održaj i savesnost održaja

Održaj i savesnost održaja

Održaj (Usucapio) je pravni institut, koji je kao origanarni (izvorni) način sticanja svojine predviđao još Zakon XII tablica (450. godine p.n.e). I sam termin “usucapio”...

opširnije

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti