Efekti zaključenog bračnog ugovora

Na nepokretnosti koja je stečena teretnim poslom u toku trajanja braka, upisuje se u nadležni katastar zajednička svojina supružnika na celoj nepokretnosti ili na opredeljenim...

opširnije

Održaj i savesnost održaja

Održaj (Usucapio) je pravni institut, koji je kao origanarni (izvorni) način sticanja svojine predviđao još Zakon XII tablica (450. godine p.n.e). I sam termin “usucapio”...

opširnije
Konzumiranje alkohola i rad

Konzumiranje alkohola i rad

Odredbom člana 179. Zakona o radu normirani su osnovi i razlozi zbog kojih poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu. Pored onih koji se odnose na radne sposobnosti...

opširnije
Elektronske fakture

Elektronske fakture

Zakon o elektronskom fakturisanju je stupio na pravnu snagu 07.maja 2021.godine.  Njegova primena je odložena do  prvog dana 2022.godine. Ovim tekstom želimo da ukratko ukažemo...

opširnije

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti