Milica Radović

ADVOKAT

OBLASTI RADA
Krivično pravo
Privredno pravo
Nekretnine
Tenderi

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

+381 60 377 1079

radovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Milica Radović je advokat u advokatskoj kancelariji GS&M u Beogradu. U fokusu njenog rada je zastupanje klijenata prevashodno u oblasti krivičnog i privrednog prava, dok istovremeno pruža klijentima podršku u oblastima javnih tendera, kompleksnih transakcija u poslovanju sa nekretninama, kao i poslovanju sa državnim institucijama.

Milica poseduje veliko iskustvo u oblasti izgradnje i javnih tendera, s obzirom da je radila kao operativni direktor u “Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju JP”.  Pre toga, bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije u četiri mandata, a za koje vreme je bila član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.  Aktivno je učestvovala u donošenju zakona i podnošenju amandmana na predloge zakona iz oblasti krivičnog prava, javnih nabavki i državnih infrastrukturnih projekata.

Diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999.godine, a pravosudni ispit je položila 2001.godine.   Član je Advokatske komore Beograda.  Govori tečno engleski i služi se nemačkim.

Kontakt

+381 60 377 1079

radovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti