Ekspertski tim specijalizovan za oblasti rešavanja sporova, privrednog prava, krivičnog prava, kao i svojinsko pravnih pitanja

Vaša lična i poslovna podrška u svim ključnim oblastima prava

Pružamo sveobuhvatnu podršku našim klijentima, sa fokusom na njihove potrebe i efikasnost u pružanju usluge

Rešavanje sporova

Naši advokati imaju veliko iskustvo u zastupanju i posredovanju u rešavanju sporova u oblasti ugovornog i privrednog prava, krivičnog prava, osiguranja, radnog prava, porodičnog prava, kao i u oblasti imovinskog prava, prava građenja, intelektualne svojine itd.

pročitajte više…

Krivično pravo

Zastupamo klijente optužene za krivična dela pred redovnim sudovima širom Republike Srbije, odeljenjima za organizovani kriminal, ratne zločine, visokotehnološki kriminal, kao i pred odeljenjem za korupciju.

pročitajte više…

Korporativno pravo 

Savetujemo lokalne i internacionalne kompanije prilikom kupovine i prodaje udela ili akcija u kompanijama, statusnim promenama koje kompanija namerava da sprovede, ulaganjima i strateškim investicijama u različite sektore. Kroz redovno savetovanje mi vam pomažemo da rastete usaglašeni sa zakonskom regulativom.

pročitajte više…

Ugovorno pravo

Kancelarija GS&M ima široko iskustvo u oblasti lokalnog i međunarodnog ugovornog prava. Pružamo podršku kompanijama u pripremi i pregovaranju u zaključenju ugovora u svim privrednim oblastima.

pročitajte više…

Radno pravo

Kancelarija savetuje i pruža podršku klijentima da razviju politike i procedure koje će omogućiti konstruktivan odnos sa zaposlenima i smanjiti potencijalnu izloženost odgovornosti kompanije u ovoj senzitivnoj materiji. Na bazi našeg iskustva stečenog u radu sa velikim brojem klijenata, razvili smo praktična rešenja kao odgovor na regulatorne promene.

pročitajte više…

Porodično pravo

Značajan deo rada kancelarija posvećuje postupcima u vezi sa porodičnim odnosima sa posebnim akcentom na zaštiti interesa dece.

pročitajte više…

Nekretnine

Savetujemo klijente u svim aspektima kupovine i prodaje nekretnina, kako za stambene, tako i komercijalne i industrijske namene. Naš cilj je da vas vodimo kroz pravnu proceduru, smanjimo troškove i vreme potrebno za okončanje planirane transakcije.

pročitajte više…

Zaštita podataka o ličnosti

Naš tim advokata savetuje kompanije u pogledu svih mera i akata koje je potrebno doneti u cilju usaglašavanja sa regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

pročitajte više…

Aktuelna pravna pitanja

Na osnovu velikog broja pitanja koja dobijamo od naših klijenata za vas smo pripremili analize najčešćih dilema i tumačenja relevantnih zakonskih propisa

Održano je XXVIII takmičenje u besedništvu

Na Dan Svetog Save, 27.januara 2024.godine, u amfiteatru V na Pravnom fakultetu u Beogradu održano je veličanstveno takmičenje u besedništvu, dvadeset i osmo po redu. Predstavnici advokatske kancelarije „Golubović, Simić i...

opširnije

Naš početak

Kancelarija Golubovic, Simić & Marinkovic je osnovana udruživanjem do tada zasebnih kancelarija advokata Slobodana Golubovića, Đorđa Simića i Radoslava Marinkovića u 2014. godini.

Izgradili smo reputaciju kroz negovanje dugoročnih odnosa sa našim klijentima zasnovanim na poverenju, posvećenosti ostvarivanju rezulatata, visokoj profesionalnoj odgovornosti i međusobnoj saradnji, zbog čega je najveći broj klijenata sa nama od prvog dana.

pročitajte više…

Naš pristup

Sa ovakvim pristupom, a kao rezultat rastućih potreba naših klijenata, kancelarija je vremenom širila obim pravnih usluga koje pruža i danas savetujemo klijente u praktično svim oblastima prava.

Naša baza klijenata obuhvata kako lokalne i internacionalne kompanije, tako i fizička lica.

pročitajte više…

1000 aktivnih sudskih sporova

Naš tim čini 15 advokata koji pružaju klijentima sveobuhvatnu pravnu podršku. Brzina reakcije na vaše zahteve kao i posvećenost vašim potrebama su naše ključne vrednosti. Cilj nam je da budemo vaša konstruktivna podrška, i omogućimo vam da rastete usaglašeni sa regulatornim okruženjem.

Savetujemo neke od najvećih lokalnih i internacionalnih kompanija, i zastupamo klijente u preko 1000 aktivnih sudskih sporova u svakom trenutku.

pročitajte više…

Naš tim je posvećen principu izvrsnosti u pružanju usluga

Zakažite sastanak

Naš tim je posvećen principu izvrsnosti u pružanju usluga

Gde nas možete pronaći?

Nalazimo se u Knićaninovoj ulici br. 3, Beograd, Srbija

GOLUBOVIĆ ∙ SIMIĆ ∙ MARINKOVIĆ
ADVOKATSKA KANCELARIJA

Knićaninova br. 3
11000 Beograd
Srbija

Ukoliko želite da zakažete sastanak, kontaktirajte nas 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti