Đorđe Simić

OSNIVAČ

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo
Ugovorno pravo
Radno pravo
Nekretnine
Porodično pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

simic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Đorđe Simić je jedan od osnivača kancelarije GS&M u Beogradu. U fokusu njegovog rada je pružanje pravne podrške velikom broju lokalnih i međunarodnih kompanija u oblasti korporativnog prava, sa naglaskom na pripremu akata društava, savetovanje u oblasti sastavljanja i pregovoranja u zaključenju ugovora, poreska pitanja, kao i strukturisanje infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti investicione gradnje.

Đorđe ima dvadesetogodišnje iskustvo u rešavanju sporova u oblastima krivičnog prava, privrede, stečaja, radnog prava, porodičnog prava i parnice. Iz domena krivičnog prava posebno se bavi krivičnim delima iz oblasti zloupotrebe položaja, privrede i finansija.

Diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski, srpski.

Kontakt

simic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti