Milena Nikolić

ADVOKAT

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo
Nekretnine
Intelektualna svojina
Pravo stranaca

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

nikolic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Milena Nikolić započela je svoju karijeru u advokatskoj kancelariji GS&M čiji je član počev od februara 2018. godine.

Radeći na predmetima sa starijim advokatima, tokom godina, stekla je značajno iskustvo u oblasti korporativnog, imovinskog ali i prava intelektualne svojine.

Aktivno je učestvovala u realizaciji najsloženijih poslovnih transakcija, izradi pravnih akata, DD-a, ugovora iz oblasti korporativnog i statusnog prava. Poseban akcenat u svojoj karijeri pridaje zaštiti intelektualnih prava svojih klijenata i njihovom zastupanju pred Zavodom za intelektulanu svojinu u postupku domaće ali i međunarodne zaštite žiga.

Milena je takođe stekla značajno iskustvo u poslovima i radu sa strancima, posebno u oblasti regulisanja privremenog boravka stranaca, kontinuiranom pružanju pravne pomoći prilikom osnivanja kompanija sa stranim kapitalom, usklađivanja poslovne politike sa domaćim zakonodavstvom ali i trajnom regulisanju  statusa stranaca osnivača, te stranih zaposlenih lica u domaćim kompanijama. Ono što dodatno doprinosi njenoj stručnosti u ovoj oblasti jeste pažnja prema detaljima i posvećenost u pružanju visokokvalitetnih pravnih usluga svojim klijentima.

O posebnom entuzijazmu i želji da bude u toku sa najnovijim pravnim razvojem i napretkom svedoči njeno učešće i pohađanje seminara iz oblasti GDPR-a i prava konkurencije.

Kontakt

nikolic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti