Milena Nikolić

ADVOKAT

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo
Ugovorno pravo
Nekretnine

nikolic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Milena Nikolić je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu u okviru koje se specijalizuje za oblast korporativnog i ugovornog prava, nepokretnosti i krivičnog prava. Takođe, učestvuje u oblasti realizacije odnosno prinudne naplate potraživanja kako u sudskim izvršnim postupcima, tako i u postupcima vansudskog namirenja.

Diplomirala je 2016 na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Nišu.

Govori tečno engleski i srpski.

Kontakt

nikolic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti