Tanasije Jovanović

ADVOKAT

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Ugovorno pravo
Nekretnine
Izvršenje
Korporativno pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

+381 63 8050 702

jovanovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Tanasije Jovanović je advokat u advokatskoj kancelariji GS&M u Beogradu.

U fokusu njegovog rada je zastupanje klijenata pred sudovima prevashodno u oblasti imovinsko pravnih odnosa, sporovima radi naknade štete i iz oblasti naslednog prava. Takođe, Tanasije zastupa klijente pred Privrednim i Prekršajnim sudovima, u sporovima pred Upravnim sudom, kao i postupcima pred republičkim i lokalnim organima uprave.

Tanasije klijentima pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u oblasti sastavljanja i pregovaranja radi zaključenja ugovora, na planu obezbeđenja dospelih i/ili budućih potraživanja, savetuje pri odabiru najadekvatnijeg sredstva obezbeđenja. U oblasti realizacije odnosno prinudne naplate potraživanja zastupa kako u sudskim izvršnim postupcima, tako i u postupcima vansudskog namirenja.

Iz domena korporativnog prava, pruža pravnu podršku kompanijama u sastavljanju svih vrsta akata, kao i u pogledu sprovođenja statusnih promena. Takođe, savetuje klijente u oblasti kupoprodaje nepokretnosti. U oblasti naslednog prava bavi se izradom svih vrsta ugovora i zaveštanja, te zastupanjem u vanparničnim ostavinskim postupcima kako pred sudovima tako i pred javnim beležnicima.

Diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski i srpski.

Kontakt

+381 63 8050 702

jovanovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti