Tijana Filipović

PARTNER

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Radno pravo
Porodično pravo
Korporativno pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

filipovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Tijana Filipović je partner u kancelariji GS&M u Beogradu. U fokusu njenog rada je rešavanje sporova, prevashodno u oblasti radnog prava, porodičnog prava, imovinsko pravnih odnosa i intelektualne svojine.

Tijana savetuje kompanije u oblasti razvijanja politika i procedura koje omogućavaju konstruktivan odnos sa zaposlenima i smanjuju potencijalnu izloženost odgovornosti kompanije u ovoj senzitivnoj materiji, kao i potpunu usaglašenost poslovanja klijenata sa relevantnom regulativom u ovoj oblasti.

Ona pruža podršku našim klijentima u dnevnom poslovanju kroz pripremu opštih i pojedinačnih akata i svih vrsta ugovora. Ima značajno iskustvo u oblasti autorskog prava i industrijske svojine.

U svom dosadašnjem radu, posebno se bavila zaštitom ličnih podataka, a u saradnji sa nevladinim sektorom, pružala je pravnu podršku ugroženim grupama.

Diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski i srpski.

Kontakt

filipovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti