Vanja Savić

SARADNIK / PRIPRAVNIK

OBLASTI RADA
Rešavanje sporova
Korporativno pravo
Radno pravo
Porodično pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

savic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Vanja Savić je advokat u kancelariji GS&M u Beogradu. U fokusu njenog rada je zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima u oblasti građanskog prava, kao i rešavanje sporova i pružanje pravne pomoći kako domaćim, tako i internacionalnim klijentima u oblasti privrednog prava i imovinsko pravnih odnosa.

Poseban akcenat u njenom angažmanu stavljen je na savetovanje klijenata u pogledu opšteg upravljanja privrednim društvom, sprovođenje postupaka osnivanja svih formi društava, te pronalaženje adekvatnog rešenja u oblasti korporativnog upravljanja, kao i priprema opštih i pojedinačnih pravnih akata i svih vrsta ugovora.

Budući da je fokus Vanjinog interesovanja na pružanju pravne podrške klijentima u pogledu poslovanja u Republici Srbiji, ona se specijalizuje u oblasti prava privrednih društava na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pored navedenog, Vanja radi na rešavanju sporova u oblastima radnog, porodičnog, naslednog prava i parnice.

Stekla je diplomu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2019.g.). Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski, nemački i srpski jezik.

Kontakt

savic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti