Aleksandar Bratuljević

SPOLJNI SARADNIK

OBLASTI RADA
Javne nabavke
Rešavanje sporova
Ugovorno pravo
Korporativno pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

bratuljevic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Aleksandar Bratuljević je spoljni saradnik u kancelariji GS&M u Beogradu.
U fokusu njegovog rada je savetovanje klijenata i priprema dokumentacije u postupcima javnih nabavki i to kako na strani naručilaca, tako i na strani ponuđača. 

Takođe, Aleksandar zastupa klijente pred Privrednim i Prekršajnim sudovima, u sporovima pred Upravnim sudom, kao i postupcima pred republičkim i lokalnim organima uprave. 

U oblasti realizacije odnosno prinudne naplate potraživanja zastupa kako u sudskim izvršnim postupcima, tako i u postupcima vansudskog namirenja.

Diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski i srpski.

Kontakt

bratuljevic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti