Bojana N. Novaković

ADVOKAT

OBLASTI RADA
Radno pravo
Sudski sporovi
Upravni i prekršajni postupci
Privredno pravo
Opšte pravno savetovanje
Kompanijsko pravo
Prava intelektualne svojine

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda, Srbija
Registar posrednika-medijatora pri Ministarstvu pravde Republike Srbije

+381 65 222 8970

novakovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Bojana je do sada sprovela preko 45 „due diligence“ (dubinskih) analiza u oblastima kao što su radno pravo, parnični i drugi postupci, intelektualna svojina i ugovorno pravo.

Bojana pruža redovnu pravnu pomoć, od opšteg pravnog savetovanja do izrade kompletne dokumentacije u vezi sa radnim odnosima. Pruža pravnu podršku i savete internim rukovodiocima pravnih službi (tzv. „IHL“) pravnih lica i klijentima o raznim pitanjima, uključujući istraživanja od značaja za poslovanje klijenata i pružanje relevantnih informacija, tj. pravnih mišljenja.

Bojana ima iskustva u pružanju podrške revizorima prilikom procene verovatnoće ishoda sudskih postupaka za potrebe rezervisanja novčanih sredstva pravnih lica.
Ona rešava namirenja pre i nakon donošenja sudskih i drugih izvršnih odluka i razvija strategije za rešavanje slučajeva u najboljem interesu klijenata. Takođe, sastavlja različite ugovore, izjave, mišljenja i druge pravne dokumente.

Bojana vodi efikasne opšte privredne parnice i rešavanje sporova, uključujući razvijanje i sprovođenje strategije parničnog postupka pred domaćim sudovima u raznim oblastima prava.
Pored toga, pomaže i zastupa klijente u upravnim stvarima i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima.
Bojana, takođe pruža imigracione usluge, uključujući asistenciju strancima pri podnošenju zahteva za odgovarajuću vizu, ako je potrebno, kao i za boravak u Srbiji i radnu dozvolu.

Bojana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao master prava. Pohađala je jednogodišnje specijalističke studije iz oblasti pravnih aspekata korporativnog upravljanja u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Grupacija Svetske banke. Takođe, imalac je ICDL/ECDL – Core sertifikata 2010 (ICT, Windows, Microsoft Office, Internet) i licencirani medijator. Član je Advokatske komore Beograda, Srbija. Bojana tečno govori srpski i engleski jezik.

Kontakt

+381 65 222 8970

novakovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti