Danijela Popadić

PARTNER

OBLASTI RADA
Korporativno pravo / spajanje i preuzimanje
Ugovorno pravo
Nekretnine
Zaštita podataka o ličnosti
Bankarstvo i finansije

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

+381 64 640 3889

popadic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Danijela Popadić je partner u kancelariji GS&M u Beogradu za oblasti korporativnog prava/spajanja i preuzimanja, ugovornog prava, nekretnina i zaštite podataka o ličnosti.
Savetuje klijente u oblasti finansijskih i korporativnih transakcija, uključujući lokalne i međunarodne akvizicije i transakcije na deviznom tržištu.

Sa preko 20 godina iskustva u radu u različitim oblastima prava (ugovorno pravo, imovinsko pravo, privatizacija, restrukturiranje, izvršni postupci, zaštita podataka o ličnosti, pravo konkurencije, osiguranje itd.) usmerena je ka potrebama biznisa i posebnu pažnju posvećuje savetovanju klijenata u implementaciji najboljih praksi korporativnog upravljanja i usklađenosti sa relevantnim lokalnim i međunarodnim propisima.

Pre nego što se pridružila kancelariji, Danijela je vodila pravne poslove u nekim od najvećih multinacionalnih kompanija u Srbiji, gde je učestvovala u razvijanju i sprovođenju inovativnih i složenih transakcija i usklađivanju sa regulativom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, prava konkurencije, uređenja privrednih društava i sl.

Od strane Legal 500 (vodič za najbolje pravnike širom sveta) uvrštena je među najbolje pravne savetnike u Centralnoj i Istočnoj Evropi za 2017. i 2018. godinu.

Diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Ispit za javne beležnije položila je 2014. godine. Govori tečno engleski i srpski.

Kontakt

+381 64 640 3889

popadic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti