Radoslav Marinković

OSNIVAČ

OBLASTI RADA
Krivično pravo
Zastupanja
Korporativno pravo

ČLANSTVO
Advokatska komora Beograda

+381 64 1165 517

marinkovic@gsm.legal

Detaljnije informacije

Radoslav Marinković je jedan od osnivača kancelarije GS&M u Beogradu. U fokusu njegove prakse je zastupanje klijenata u rešavanu sporova, posebno u oblasti krivičnog i privrednog prava.

Pripravnički staž obavio je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu i advokatskoj kancelariji „FILA“ u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog ispita u oktobru 2002. godine, nastavio je da radi i kao advokat u istoj advokatskoj kancelariji, sve do oktobra 2014. godine kada zajedno sa advokatima Golubovićem i Simićem osniva advokatsku kancelariju GS&M.

Stekao je značajno iskustvo postupajući u brojnim sudskim postupcima, pre svega u oblasti krivičnog prava. Postupao je u velikom broju predmeta, braneći optužene za najteža krivična dela pred redovnim sudovima širom Republike Srbije, odeljenjima za organizovani kriminal, ratne zločine, visokotehnološki kriminal, posebnim odeljenjem za korupciju, kao i u postupcima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

U praksi dominiraju postupci iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, visokotehnološkog kriminala, krvnih i seksualnih delikata, ratnih zločina, svih vrsta imovinskih delikata. Takođe iz oblasti naknade štete, kao i svih vrsta postupaka iz oblasti igara na sreću.

Diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski, srpski.

Kontakt

+381 64 1165 517

marinkovic@gsm.legal

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti