Imajući u vidu da je sada očigledno da pandemija virusa Sars-CoV-2 nije ublažilia svoje dejstvo na naše zdravlje i aktuelne uslove života, što se direktno reflektuje i na privredni sisitem Republike Srbije, a i kod okolnosti da tromesečna direktna uplata na račune zaposlenih ovog meseca prestaje, možda nije kasno da se vaše privredno društvo priključi Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima, izazvanim pandemijom (Program).

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekt u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje NE SMANJUJE broj zaposlenih više od 10%. U ovaj broj se ne uračunavaju zaposleni koji su zaključili ugovor o rad na određeno vreme PRE 15.03.2020.g pa im ugovor u međuvremenu ističe i ne želite da ga produžite.

Sredstva Fonda za razvoj republike Srbije mogu da koriste preduzetnici, zadruga, mikro, mala i srednja privredna društva pod uslovom da su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu, i pod uslovom da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku ili poljoprivrednu delatnost.

Uslovi pod kojima se kredit odobrava su:

  • rok otplate do 36 meseci, uključujući grejs period do dvanaest meseci;
  • kamatna stopa 1 % na godišnjem nivou;

Maksimalni iznosi kredita su sledeći:

  • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 din,
  • za mala pravna lica do 40.000.000 din,
  • za srednja pravna lica do 120.000.000 din.

U zavisnosti od iznosa kredita za koji želite da aplicirate, biće potrebno da dostavite Fondu i odgovarajuća sredstva obezbeđenja. Iznosimo nekoliko  pirmera:

  • za kredite do iznosa od 1.000.000 din, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika i lične menice svih osnivača;
  • za kredite do iznosa od 2.000.000 din, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika i lične menice svih osnivača i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme;
  • za kredite do iznosa od 10.000.000 din, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika i lične menice svih osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica;
  • za kredite u vidsini od 25.000.000 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika, lične menice svih osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koje nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita;
  • za kredite u visini iznad 25.000.000 din, pored menica, potrebna je i zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca ili hipoteka prvog reda.

Napominjemo i to da odgovarajuća garancija banke, ručna zaloga ili hipoteka mogu biti sredstvo obezbeđenja za sve iznose kredita.

Sva pitanja u vezi Programa mogu se postaviti na adresu office@fondzarazvoj.rs 
dok se zahtevi, u propisanoj formi podnose na adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs.

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti