Odluka Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja na treritoriji Republike Srbije prouzrokovanog pandemijom virusa COVID-19 imala je direktne posledice na rad javnobeležničkih kancelarija što je dovelo do njihove sveobuhvatne reorganizacije rada.  Tim povodom Ministarstvo pravde je dana 17.03.2020. godine donelo  Preporuke za rad javnih beležnika za vreme vanrednog stanja broj:740-07-329/2020-05, (u daljem tekstu: Preporuke), kojima je definisan rad javnobeležničkih kancelarija za vreme varednog stanja. Međutim, kako se ovaj akt Ministarstva pravde bazirao samo na „preporukama“, to je u velikoj meri dovelo do neujednačene prakse organizacije rada javnobeležničkih kancelarija.

 Ovakav ishod za posledicu je imao donošenje niza odluka Javnobeležničke komore Srbije, koje su, pokazalo se, imale naredbodavni karakter, a što je u velikoj meri ujednačilo organizaciju rada javnobeležničkih kancelarija na celoj teritoriji Republike Srbije, i to na sledeći način:

  • Javnobeležničke kancelarije će za vreme trajanja vanrednog stanja raditi po skraćenom režimu rada i to radnim danima od 09 do 15 časova;
  • Javni beležnici za vreme trajanja vanrednog stanja neće zakazivati ročišta za raspravljanje zaostavštine, a već zakazana ročišta će biti odložena, osim u slučajevima u kojima se zahteva hitno postupanje, a ne ugrožavaju se posebno zaštićene kategorije stanovništva;
  • Overa prepisa, potpisa i rukopisa obustavlja se za vreme trajanja vanrednog stanja osim u naročito hitnim situacijama, u kom slučaju su stranke dužne da elekronskim putem, ili putem redovne pošte, dostave javnom beležniku obrazloženi zahtev za hitno obavljanje ove službene radnje;
  • Službene radnje solemnizacije isprava kao i sačinjavanja javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika obavljaju se uz vremenski razmak od jednog sata, s tim što se ove službene radnje neće preduzimati ukoliko stranke spadaju u posebno zaštićenu kategoriju stanovništva (lica straija od 65 godina);
  • Za vreme trajanja vanrednog stanja javni beležnici neće obavljati službene radnje van prostorija javnobeležničke kancelarije, odnosno neće biti moguć „izlazak na teren“ javnog beležnika, osim u izrazito hitnim i opravdanim slučajevima.

U praksi, svedoci smo primene pobrojanih mera od strane gotovo svih javnobeležničkih kancelarija, uz dodatne mere opreza pre svega u pogedu dostavljanja dokumentacije javnom beležniku koja se obavlja uglavnom u elektronskoj formi, kao i primene propisanih mera preventivne zaštite zdravlja kako zaposlenih u javnobeležničkim kancelarijama, tako i stranaka.

Kompletan tekst Preporuka Ministarstva pravde možete pronaći na internet stranici Ministarstva pravde, na adresi:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/29182/javnobeleznicka-komora-srbije-.php

Odluke Javnobeležničke komore Srbije možete pronaći na interet stranici Javnobeležničke komore Srbije.

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti