Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji i niz uvedenih mera tim povodom doveli su do potrebe za reorganizacijom rada pravosudnih organa za vreme trajanja vanrednog stanja. Zbog toga, Ministarstvo pravde dalo je Preporuku br. 112-01-557/2020-05 od 17.03.2020. g. o radu sudova i tužilaštava za vreme vanrednog stanja (u daljem tekstu: Preporuka), a na osnovu date preporuke, sudovi i tužilaštva širom Republike Srbije doneli su pojedinačna uputstva za postupanje i organizaciju rada za vreme vanrednog stanja.

Imajući u vidu da su se uputstva različitih sudova razlikovala u pogledu tumačenja tačke 6. i tačke 7. Preporuke, kojima je dato uputstvo za rad u predmetima građnskopravne i krivičnoprave materije, Visoki savet sudstva doneo je Zaključak br. 119-05-132/2020-01 dana 18.03.2020. g. koji predstavlja konkretizaciju ovih tačaka u pogledu suđenja koja će se u narednom periodu održavati, odnosno odlagati.

Zaključkom Visokog saveta sudstva br. 119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. g. (u daljem tekstu: Zaključak) utvrđeno je da će se za vreme trajanja vanrednog stanja održavati samo suđenja koja ne trpe odlaganje,  pri čemu je precizirano da se pod suđenjima koja ne trpe odlaganje u prvom stepenu smatraju:

U krivičnoj materiji, suđenja u predmetima:

– u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

– koja se vode za krivično delo nedozvoljena trgovina iz člana 235. Krivičnog zakonika, krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz čl. 248. Krivičnog zakonika i za krivično delo prenošenje zarazne bolesti iz čl. 249. istog zakona,

– protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII Krivičnog zakonika

–  koji se odnose na nasilje u porodici,

–  u kojima postoji opasnost od zastarelosti,

– za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem,

– u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja i širenja informacija u sredstvima javnog           informisanja.

U svim ostalim krivičnim predmetima, do okončanja vanrednog stanja, pretresi će se odlagati.

Imajući u vidu propise i akte koji su doneti sa ciljem sprečavanja širenja virusa Covid19, Vlada Republike Srbije, dana 01.04.2020. g, donela je Uredbu 05 br. 53-2977/2020 o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme trajanja vanrednog stanja kada se postupak vodi protiv okrivljenog koji se nalazi u pritvoru. Ovom uredbom predsedniku veća, odnosno sudiji pojedincu, dato je ovlašćenje da, ukoliko smatra da je prisustvo okrivljenog otežano zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti, može odlučiti da se učešće okrivljenog na glavnom pretresu obezbedi putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka.

U građanskoj materiji, suđenja u predmetima:

– u kojima treba odlučiti o privremenoj meri,

– u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici,

– u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije,

– izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

 U svim ostalim predmetima, do okončanja vanrednog stanja, ročišta se odlažu.

U građanskim postupcima koji se održavaju u skladu sa Preporukom Ministarstva pravde i Zaključkom Visokog saveta sudstva, preporuka je da se uvaže pismene molbe za odlaganje ročišta podnete od strane punomoćnika advokata koji su stariji od 60 godina ili koji imaju hronične zdravstvene probleme ili dete mlađe od 12 godina, ukoliko uz molbu dostave pismene dokaze u prilog svojih tvrdnji kao i pismenu saglasnost vlastodavca.

Kompletan tekst Preporuke Ministarstva pravde, možete naći na sajtu Ministarstva pravde:

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/29154/preporuke-za-rad-sudova-i-javnih-tuzilastava-za-vreme-vanrednog-stanja.php

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/29154/preporuke-za-rad-sudova-i-javnih-tuzilastava-za-vreme-vanrednog-stanja.php

Zaključak Visokog saveta sudstva možete pročitati na sajtu Vrhovnog kasacionog suda:

https://www.vk.sud.rs/sr-lat/zaklju%C4%8Dak-visokog-saveta-sudstva

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti