Prvog januara 2021.godine počele su sa primenom usvojene izmene i dopune Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, br. 31/2019), pa je pred Agencijom za privredne registre sada moguće registrovati i dva nova ugovora – ugovor o zalozi sa predajom stvari u državinu i ugovor o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate punog iznosa cene.

Izmenjenom odredbom člana 4. zakona koja se primenjuje od 01.01.2021.godine a koja reguliše sticanje založnog prava propisano je da poverilac koji je stekao založno pravo predajom stvari u državinu ili na drugi zakonom određeni način, može zahtevati upis svog prava zaloge u Registar zaloge, radi sticanja prava prvenstva naplate u skladu sa ovim zakonom.

Pored navedene, važna novina je sadržana i u odredbama zakona o registru zaloge pa je tako njegovim dopunama propisano da se u isti može upisati i zadržavanje prava svojine iz ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Podnošenje elektronskih registracionih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine, a detaljnije o svim izmenama zakona možete pročitati u jednom od naših prethodnih tekstova putem linka:

https://gsm.legal/sr/blog/zakon-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-zaloznom-pravu-na-pokretnim-stvarima-i-pravima-upisanim-u-registar/

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti