Nedavno se u medijima pojavila vest o donošenju prve presude kojom je turistička agencija obavezana na vraćanje novca putniku za putovanje otkazano usled pandemije virusa COVID-19.

Prvostepeni sud je je u roku od nepuna dva meseca doneo prvostepenu presudu kojom je, sa pozivom na odredbe Zakona o obligacionim odnosima i sticanje bez osnova, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, utvrdio osnovanim tužbeni zahtev protiv turističke agencije sa obrazloženjem da se zadržavanjem uplaćenog iznosa aranžmana tuženi neosnovano obogatio na račun tužioca.

Sud u svojoj presudi citira odredbu člana 106. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača prema kojoj ako zbog događaja za koji nisu odgovorne ugovorne strane ispunjenje obaveze organizatora postane nemoguće, prestaju i obaveze potrošača, koji u tom slučaju može zahtevati od organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po pravilima o vraćanju bez osnova.

Isti smisao i cilj sadrži i odredba člana 137. Zakona o obligacionim odnosima – kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obaveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila može zahtevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

Značaj označene, iako za sada samo prvostepene presude, je višestruki.

Najpre, moramo konstatovati neuobičajeno brzo postupanje suda u predmetnom postupku zahvaljujući kojoj smatramo da će i svi naredni postupci proistekli kao posledica pandemije, barem sa istim pravnim osnovom, zaslužiti i dobiti istovrsnu efikasnost suda.

A verujemo da će takvih postupaka tek biti.

Našoj kancelariji se svakodnevno postavljaju pitanja kako rešiti određeni ugovorni odnos u kome je jedna strana ispunila deo svoje ugovorne obaveze, ali do izvršenja i realizacije ugovora nije došlo usled pandemije virusa COVID-19 ili prethodno proglašenog vanrednog stanja.

Samo neka od pitanja koja smo dobili tiču se već pomenutih turističkih putovanja, ali i npr. otkazivanja venčanja i povraćaja novca za venčanicu, muziku, restoran. Ili pak, ugovorenog sajamskog izlaganja i otkazivanja sajma zbog pandemije. Primera i pitanja je mnogo.

Primetili smo i da su brojna i raznovrsna obrazloženja odbijanja zahteva za vraćanje od strane ugovornih strana koja su napred navedenim povodima primila određeni novčani iznos, iako je izvesna nemogućnost izvršenja ugovora i ispunjenje njegovog cilja. Tako se primera radi predlaže odlaganje termina ugovorenog sajma, organizovanje venčanja na otvorenom, a razlozi i „opravdanost“ zadržavanja primljenog iznosa prema pojedinim obrazloženjima se zasnivaju na činjenici čuvanja kaparisane venčanice i nemogućnosti njenog iznajmljivanja drugim licima (jednako pogođenim istom pandemijom).

Ono što je nesporno jeste činjenica da je pandemija virusa COVID-19 pogodila sve sfere života, te da verovatno nema fizičkog i pravnog lica čiji se život i poslovanje nisu promenili poslednjih meseci.

Posmatrano iz ugla ugovornih odnosa verujemo da je novonastala situacija pravi trenutak za podsećanje na neka od osnovnih načela obligacionih odnosa – savesnosti i poštenja, ravnopravnosti stranaka i možda sada najvažnije zabrane zloupotrebe prava.

Uz razumevanje da su u jednom ugovornom odnosu oba ugovarača pogođena izostankom i nemogućnošću izvršenja i potpune realizacije ugovora, smatramo da se jedna strana pri takvim objektivnim i okolnostima više sile ne može bogatiti na račun druge i ne može ni na jedan način zloupotrebiti objektivnu nemogućnost izvršenja ugovora zadržavanjem primljenog novčanog iznosa.

Razume se da svaki ugovorni odnos treba posmatrati iz ugla svih konkretnih činjenica u vezi sa istim, ali načelno, u većini slučajeva i situacija sa kojima smo se do sada susreli zadržavanje avansa, kapara, dela ugovorene cene usluge… i nemogućnosti realizacije ugovora shodno prirodi i cilju ugovorenih obaveza usled pandemije, ima elemente sticanja bez osnova koji bi podrazumevali vraćanje primljenog.

O brojnosti sudskih postupaka koji će proisteći iz pandemije možemo samo da slutimo. Svakako ostaje i da se istovremeno nadamo brzom i efikasnom postupanju sudova i pravilnoj primeni zakona kako bi se sprečile bilo kakve zloupotrebe očigledno više sile i nesporno nemogućnosti ispunjenja ugovora iz razloga koji se ne mogu pripisati odgovornosti bilo kojoj ugovornoj strani.

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti