Među zakonima u proceduri Narodne skupštine R Srbije ovih dana su se po hitnoj proceduri našle izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Prema obrazloženju razloga za usvajanje izmena zakona čiji je predlagač Vlada RS između ostalog se navodi da „Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredba koju donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sankcije kada se te mere u praksi ne poštuju“.

Predlog zakona je izazvao brojne polemike i negodovanja, a stručna i uopšte javnost  je osporila represivni deo ovog zakona, pitanja u vezi sa obaveznom imunizacijom i sl.

Međutim, nezavisno od svega navedenog, ovde ukazujemo na neke nove pojmove i obaveze koje uvodi zakonski tekst, a za koje se očekuje da će i imati svoju neposrednu primenu povodom aktuelne pandemije virusa Covid-19.

Pored prethodno definisanih posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti izmene zakona uvode i kućnu izolaciju, karantin u kućnim uslovima i ličnu zaštitu od infekcije.

Pod kućnom izolacijom zakon podrazumeva meru kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.

Karantin u kućnim uslovima predstavljaće meru ograničenja slobode kretanja uz nalaganje praćenja zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti.

Zakonska novina je i lična zaštita od infekcije koje mere naročito podrazumevaju obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojima se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

Kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vršiće sanitarna inspekcija, ali će pored nje, u slučaju epidemije zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vršiti i komunalna inspekcija i komunalna milicija. Komunalni milicajac ili inspektor će moći na licu mesta da napiše kaznu licu koje ne poštuje propisane epidemiološke mere (nepoštovanje fizičke distance, nenošenje maske i sl.).

Izvršene su dopune zakona i u odnosu na kaznene odredbe propisivanjem, primera radi, kažnjavanja i lica koje odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima ili pak kažnjavanja novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara pravnog lica koje ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcija, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti