Vlada Republike Srbije uputila Narodnoj skupštini predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima (dalje: „Zakon“) kojim se, na inicijativu Tima za informacione tehnologije i preduzetništvo u Jedinici za implementaciju strateških projekata (Delivery Unit) Kabineta predsednika Vlade, vrše manje izmene postojećeg zakona o privrednim društvima i implementiraju novi pravni instituti kao što su “parvo na sticanje udela koje izdaje društvo sa ograničenom odgovornošću” i “rezervisani sopstveni udeo”, a koji bi trebali da predstavljaju vid nagrađivanja zaposlenih, menadžmenta i trećih lica (investitora, konsultanata) u društvu s ograničenom odgovornošću.

Ključni cilj koji se želi postići donošenjem ovog Zakona je da se omogući da i društva s ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, investitore, konsultante i sl. putem izdavanja finansijskog instrumenta-pravo na sticanje udela, koji imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da steknu udeo u društvu određenog dana (dan dospeća) po povlašćenoj ceni, te da zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, kao i akcionari u akcionarskom društvu, učestvuju u raspodeli dobiti preduzeća, te da na taj način kroz neposrednu povezanost sa samim društvom imaju motiv da maksimalno doprinose uvćanju kapitala društva.

Racio ovakvog zakonskog rešenja je pokušaj da se zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornišću stimulišu da što bolje obavljaju svoje poslove i time povećaju vrednost kapitala privrednog društva tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog privrednog društva, na taj način što im se omogučava da steknu učešće u kapitalu privrednog društva, po povlašćenoj ceni te da u budućnosti kada dođe do prodaje privrednog društva u kome su zaposleni, oni mogu da ostvare značajan profit prodajom (po tržišnoj ceni) učešća u kapitalu koje su stekli putem ove opcije, a kako je objašnjeno od strane predlagača zakona.

Dodatni cilj koji se postiže donošenjem ovog zakona, a kako tvrdi predlagač, je stimulisanje privrednog rasta, a naročito daljeg rasta industrije informacionih tehnologija i omogućavanje društvima iz te oblasti da posluju u skladu sa standardima koji su opšteprihvaćeni u svetu, čime se omogućava da društva s ograničenom odgovornošću koja posluju u Republici Srbiji koriste opšteprihvaćene instrumente za nagrađivanje zaposlenih, investitora, konsultanata i slično, i na taj način sprečava odlivanje kapitala u inostranstvo.

“Rezervisani sopstveni udeo” društva u smislu ovog Zakona smatra se udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva, radi dodele finansijskog instrumenta-pravo na sticanje udela. Rezervisani sopstveni udeo ne može se založiti, niti se rezervisanim sopstvenim udelom može raspolagati, osim na način propisan zakonom.

Finansijski instrument-pravo na sticanje udela, u smislu ovog zakona, je neprenosivi finansijski instrument koji izdaje društvo s ograničenom odgovornošću, a koji saglasnom imaocu daje pravo na sticanje udela određenog dana (dan dospeća) po određenoj ceni.

Odluku o emisiji finansijskog instrumenta-pravo na sticanje udela donosi skupština društva, osim ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno, i on se ne može naslediti dok članovi društva nemaju pravo preče kupovine udela koji se stiče na osnovu finansijskog instrumenta-pravo na sticanje udela.

Predlagač očekuje da će ovaj Zakon podstaći osnivanje novih društava s ograničenom odgovornošću, naročito u industriji informacionih tehnologija, razvoj postojećih društava kapitala, a samim tim stimulisati i privrednu aktivnost i povećati tržišnu konkurenciju.

Usvajanje ovog Zakona očekuje se na nekoj od narednih zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, dok ćemo negove realne efekte moći da sagledam tek u nekom budućem period nakon stupanja na snagu i primene.

 

Ovaj tekst je samo informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti