Javna rasprava o nacrtu zakona o Agencijskom zaposljavanju radnika je okončana te se očekuje da se predlog zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri, najavljuju zvaničnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na ovaj način Srbija pravi veliki korak u usaglašavanju svog radnog zakonodavstva sa međunarodnim konvencijama MOR-a i standardima EU.

Iako je i do sada u praksi postojao ovakav vid zapošljavanja radnika, kroz ugovore o privremenim i povremenim poslovima i preko omladinskih zadruga, ova oblast nije bila detaljno regulisana zakonskim propisima te su usled navedenog mnoge agencije za iznajmljivanje radnika poslovale u sivoj zoni dok su najviše problema imali upravo radnici koji nisu mogli da ostvare puna prava iz radnog odnosa.

Nacrtom zakona o agencijskom zapošljavanju radnika reguliše se novi vid zaposljavanja radnika, odnosno svojevrstan vid iznajmljivanja radne snage od strane specijalizovanih agencija koje će se baviti ovim poslovima, i koje će za to morati da imaju dozvolu Ministarstva. 

U skladu sa ovim zakonom zainteresovani poslodavci će moći da agencija iznajmljuju radnu snagu koja im je potrebna i to na određeno vreme dok će za to vreme radnici biti u radnom odnosu sa agencijama i ostvarivati sva prava iz tog radnog odnosa. Zaradu i sva ostala primanja iz radnog odnosa radnicima će isplaćivati agencija.

Poslodavac će na ovaj način moći da iznajmi maksimalno do 10% radnika u odnosu na broj zaposlenih lica koja su radom odnosu kod poslodavca, a samo u izuzetnim slučajevima i do 30% kada će poslodavcu biti potrebna saglasnost nadležnog ministarstva.

Ovakav vid zapošljavanja i iznajmljivanja radne snage doneće pre svega radnicima određen vid sigurnosti i omogućiti im da ostvare sva prava iz radnog odnosa za razliku od situacije kada su angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Na ovaj način radnici će imati jednak tretman i uslove rada kao i ostali radnici zaposleni kod poslodavca.

Takođe, ovakav vid zapošljavanja koristeće i poslodavcima te će na ovaj način moći da u kratkom roku dođu do neophodnih radnika, smanjiće administrativne troškove i proceduru angažovanja tih radnika i omogućiti brzu i lakšu fluktuaciju potrebne radne snage.

Očekuje se da će se predlog gore pomenutog zakona vrlo brzo naći u skupštinskoj proceduri i da će biti usvojen uz eventualno manje izmene. 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti