Krajem prošle godine, usvojene su izmene sistemskog zakona o privrednim društvima, zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Zakonu o postupku registracije pred APR-om. S obzirom da ima dosta novina čiji se efekti značajno reflektuju na poslovanje privrednih subjekata, ovim tekstom želimo da predstavimo sedam najvažnijih izmena zakona o privrednim društvima i zakona o postupku registracije pred Agencijom za privredne registe:

  1. REGISTRACIJA POLA : Počev od juna ove godine, podaci o registrovanim licima pred APR- om obuhvatiće, pored dosadašnjih podataka i pol,  dok će se za strance registrovati, pored pola i evidencijski broj stranca. APR priprema obrasce kojima će biti omogućena registracija ovih podataka i za već registrovane privredne subjekte.
  2. FIKTIVNO SEDIŠTE: Izmene zakona posebnu pažnju poklanjaju tačnoj adresi sedišta društva, u cilju suzbijanja tzv. fantomskih firmi. Tako se uvodi mogućnost da vlasnik nekretnine, ili drugo zainteresovano lice tužbom nadležnom sudu zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva. Posledica neregistrovanja sedišta društva u ostavljenom roku je pokretanje postupka prinudne likvidacije društva. Više detalja o ovoj izmeni izneli smo u tekstu https://gsm.legal/sr/blog/fiktivno-sediste-privrednog-drudtva-i-prinudna-likvidacija-tog-drustva/
  3. KORISNIK E-UPRAVE: Sveobuhvatna politika digitalizacije poslovanja reflektuje se i kroz izmene zakona, te će privredni subjekti, pored dosadašnje obaveze registrovanja elektronske pošte, imati dužnost da se registuju kao korisnici eUprave gde će se obavljati komunikacija između uprave, vršilaca javnih ovlašćenja i Društva.
  4. ODOBRENJE PRAVNOG POSLA U KOJEM POSTOJI LIČNI INTERES: Posebna pažnja posvećena je uslovima i proceduri po kojoj lice koje ima posebnu dužnost prema društvu može zaključiti pravni posao sa društvom u kojem postoji lični interes, pa se uvodi i sankcija za kršenje ovih pravila u vidu novčane ili zatvorske kazne.
  5. TRI NOVA OSNOVA ZA GUBITAK SVOJSTVA PREDUZETNIKA: Zakon posvećuje pažnju i preduzetnicima, pooštravajući posledice neaktivnosti preduzetnika u poslovanju. Prema preduzetniku će se tako pokrenuti postupak prinudne likvidacije ukoliko posluje bez potrebnih licenci.
  6. RAZLOZI ZA PRINUDNU LIKVIDACIJU KOJE NIJE MOGUĆE OTKLONITI: Zakon nastavlja sa implicitnim podsticanjem aktivnog poslovanja onih privrednih subjekata koji su registrovani, pod pretnjom prinudnog brisanja u postupku prinudne likvidacije, pa tako uvodi razloge za prinudnu likvidaciju koje nije moguće otkloniti, i svakako vode do brisanja registrovanog subjekta. Jedan od razloga je i nedostavljanje nadležnom registru godišnjih finansijskih izveštaja do kraja prethodne poslovne godine za dve uzastopne poslovne godine;
  7. POSLEDICE PRINUDNE LIKVIDACIJE: Imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva. Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi brisanog društva odgovaraju za obaveze društva do visine vrednosti primljene imovine a kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva i nakon brisanja društva iz registra u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.

Bitne novine koje izmene zakona donose u postupak registracije, tiču se promene lica ovlašćenog za podnošenje prijave, izričitog propisivanja obaveze registratora da po službenoj dužnosti pribavlja podatke i dokumente o kojima se vodi službena evidencija, isključivo elektronske prijave za osnivanje novih privrednih društava, overe digitalizovanog akta od strane advokata, posebnih slučajeva ispravljanja greške u registru i dostavljanja odluka registratora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti