Stranci- Privremeni boravak i Radna dozvola

Kako smo svi svedoci sve većeg broja stranih državljana u našoj zemlji, ovim kratkim tekstom želeli smo da ukažemo na zakonske odredbe koje se odnose na boravak i zapošljavanje stranih državljana u našoj zemlji, u skladu sa Zakonom o strancima (Sl. glasnik RS“,...

Efekti zaključenog bračnog ugovora

Na nepokretnosti koja je stečena teretnim poslom u toku trajanja braka, upisuje se u nadležni katastar zajednička svojina supružnika na celoj nepokretnosti ili na opredeljenim udelima, a na osnovu podatka iz osnova sticanja i činjenice postojanja bračne zajednice, a...

Uslovi za prelazak državne granice maloletnog lica

U periodu letnjih odmora, uvek iznova aktuelno pitanje je i pravo roditelja, kao i drugih rođaka i prijatelja da maloletno lice prevedu preko državne granice. Ovo pitanje, regulisano jednom odrebom Zakona o graničnoj kontroli, međutim, u  praktičnoj primeni izaziva...

Održaj i savesnost održaja

Održaj (Usucapio) je pravni institut, koji je kao origanarni (izvorni) način sticanja svojine predviđao još Zakon XII tablica (450. godine p.n.e). I sam termin “usucapio” razložen na dve latinske reči- usu i capere- u bukvalnom prevodu znači pribaviti upotrebom. Ovaj...